Názov: Sedlo Aréna
Kapacita: 6000 všetko na sedenie
Rolby: 2 (funkčná iba 1)
Hracia plocha: 58X28
Bufety: 4

Štadión pred veľkou rekonštrukciou

Už niekoľko týždňov sa pracuje na projekte rozsiahlej rekonštrukcie prešovského zimného štadióna, akú ešte táto viac než tridsať ročná budova nepamätá. Jej súčasťou je výstavba AQUA centra vo vestibule (bazén, vírivky, sauny – suchá, mokrá, infraterapia, krioterapia), posilňovne, telocvične, priestorov pre fyzioterapeuta , maséra, predajne športových potrieb, reštaurácie, ubytovacích priestorov s kapacitou zhruba 28 lôžok, VIP lóží, výmena všetkých okenných a dverových výplní, ako aj obnova obvodového plášťa. To všetko v rámci prvej a druhej etapy rekonštrukcie.

V tretej etape sa počíta s rekonštrukciou západnej časti štadióna, ktorá v sebe zahŕňa výstavbu priestorov pre trénerov, funkcionárov, rozhodcov, reštaurácie, ako aj ďalších ubytovacích kapacít (cca 50 lôžok). V pláne je aj prestavba existujúcich šatní a výstavba nových. Všetky budú mať, okrem sociálnych zariadení a spŕch, ďalšie dve miestnosti, jednu na hokejovú výstroj, druhú na civilné oblečenie. Avšak, čulý stavebný ruch je badať v okolí zimného štadióna už od jesene 2005. Zarastená plocha zo severo – východnej strany sa konečne dočkala po dlhých rokoch zmyselného využitia, buduje sa na nej parkovisko, ku ktorému neskôr pribudnú ďalšie dve.

Rekonštrukcia prešovského hokejového chrámu by mala byť otázkou nasledujúcich zhruba piatich rokov. Po jej skončení bude spĺňať parametre pre usporadúvanie medzištátnych stretnutí. Pripomeňme, že významné podujatie takého charakteru sa v našom meste naposledy uskutočnilo v roku 1992 a to Majstrovstvá Európy juniorov.
Foto: 20.09.2006


Foto: Duso25, 20.08.2006